Quá trình thuỷ phân

Người ta cũng thu được những số liệu khác trong nghiên cứu thủy phân polysaccarid thuộc màng. Thí dụ, trên nền giảm hoạt tính của amylase trong khoang ruột non và trong dịch đồng thể màng nhầy của nó ở người có tuổi mức amylase được hấp thu trong tá tràng hầu như ở tuổi trẻ, còn ở trong hỗng tràng thậm chí vượt lên (cao hơn). Sự khác nhau này của các kết quả hấp thu lipase và amylase chứng tỏ rằng không nên liên hệ nhịp độ hấp thu lúc về già chỉ với việc tăng hoặc giảm khối lượng acid glycholic (glycocholique) và số lượng quần thể tế bào ruột. Biết rằng, sự điều hòa mức hấp thu lúc về già có đặc điểm thích hợp hơn. Cũng không phải ngẫu nhiên là sự hấp thu amylase ở người có tuổi không phải trong tá tràng, mà ở phần sau đó – trong hỗng tràng. Quá trình này có đặc điểm bù trừ, vì khi già thấy suy giảm các quá trình thủy phân trong khoang, giảm tốc độ chuyển động nhũ trấp dọc theo ruột đưa đến trong những điều kiện đã cho sự phân bố mức tiêu hóa ở thành ruột trong các phần sau của ruột non có hiệu quả hơn. Điều đó có khả năng là các sản phẩm thức ăn đi vào vùng tiêu hóa màng tối đa đã được chuẩn bị một cách đầy đủ để thủy phân màng tiếp tục. Sự biến đổi thành phần men của bề mặt ruột trong nhiều trường hợp gây nên bởi đặc tính và chất lượng thức ăn, đặc tính đó dẫn đến thay đổi sự lựa chọn và các tính chất của men thực hiện việc tiêu hóa màng. Ta biết rằng khẩu phần của người có tuổi và người già thường giảm đáng kể phần mỡ nhờ tăng nhu cầu hydrat carbon. Từ quan điểm đó, trong một mức độ có thể giải thích giảm mức lipase được hấp thu và tăng phần amylase được hấp thu ở người có tuổi.
Sự thủy phân và hấp thu hydrat carbon khi về già được nghiên cứu nhờ nghiệm pháp hydrat carbon có phân biệt. Người ta xác định rằng ở tuổi già giảm có ý nghĩa thống kê sự thủy phân tinh bột, matose, lactose. Sự thủy phân sacarose theo tuổi hầu như không thay đổi. Khi nghiên cứu carbohydrase trong màng nhầy ruột non, thu nhận bằng phương pháp hút đã cho thấy rằng khi già các men của nhóm chức năng đồng nhất này thay đổi không giống nhau. Thí dụ, ở mức tá tràng giảm nhiều hơn cả lượng γ-amylase lúc già, còn trong hỗng tràng γ-amylase và lactose. Trong lúc đó lượng men chuyển hóa nghịch (invectase) trên thực tế không thay đổi cả ở người có tuổi và người già, đặc biệt ở mức hỗng tràng, nơi mà sự phân hủy Sacarose cường độ cao nhất được thực hiện.