Các sóng delta

Các sóng delta có thể hiếm khi ghi được, nó có vùng yên lặng của não phát ra các sóng từ 3 đến 8 nhịp/ giây.
Khó ghi được sóng delta ở một người lớn khi thức nhưng xuất hiện khi ngủ hoặc trẻ con khi thức. Khi người ta ghi được sóng delta ở một người lớn đang thức thì là do người đó có sự suy sút tâm thần, suy sút về tâm trí, về ý thức do chất độc hoặc tác nhân khác hay do u não hoặc động kinh.
Trạng thái như vậy chứng tỏ là tâm trí ý thức không kiểm soát người đó hoàn toàn mà đang bị kiểm soát bởi một vài ảnh hưởng tâm thần “bí hiểm” của tiềm năng điện. Các sóng Delta không bị báo động khi nhắm mắt hoặc khi mở mắt: cái đó chỉ ra rằng trung tâm quyền lực tâm thần có thể hoạt động khi người ta ngủ hoặc thức.
Vì rằng sóng Alpha (sóng của tâm trí bán ý thức) chỉ được tự tạo trong khi ngủ gà hoặc vô ý, nếu các sóng delta chồng lên các sóng alpha trong các trạng thái ấy, có nghĩa là trung tâm quyền lực tâm thần lúc đó đang kiểm soát và tâm trí bán ý thức đang ngủ.
Sóng thê – ta
Các sóng thê – ta ở trong các vùng thái dương. Nó có tần số từ 4 đến 17 chu kỳ/ giây. Vì rằng vùng thái dương cũng nằm trong quyền lực tâm thần, các sóng não Bêta và thê – ta là các sóng của quyền lực tâm thần.
Các sóng Gamma
Các sóng Gamma là các sóng của quyền lực tâm thần thật sâu sắc như các sóng não của các thầy học thay đổi và người đồng cốt đang xuất thần. Nó có tần số 14 chu kỳ/ giây.
Lượng điện ghi được trong não thay đổi với chiều sâu của trạng thái ý thức. Trong giấc ngủ nhẹ, các sóng delta (sóng của quyền lực tâm thần) hiện ra. Các sóng Alpha (của tâm trí bán ý thức) cũng còn có nhưng sau đó bị lẩn dưới tần số chậm hơn của các sóng Delta. Trong một giấc ngủ sâu, các sóng Alpha biến mất hoàn toàn và các sóng Delta thay thế nó (cái đó cũng xảy ra trong khi thôi miên). Trung tâm quyền lực tâm thần lúc đó chịu sự hoàn toàn kiểm soát của não. Mặc dù vậy, trong một vài cơ hội, tần số Delta cũng bị thay thế bởi một số nhanh hơn là các sóng gamma. Tuy vậy, nó chỉ hiện lên ở người thầy tâm thần hoặc người lên đồng và ở người khác chỉ khi đã hoàn toàn phát triển được nhân cách cá nhân chưa được biết, và lúc đó thì tha hồ sử dụng.
Tóm lại: sóng alpha là điện não của tâm trí bán ý thức, có nghĩa là điện não của nhân cách đã biết.