Bốn điểm của Tự thức nguyên thủy chữa bệnh

Một tên lửa của quyền lực tâm thần thính giác rất mạnh lần này, mà toàn thân thể sẽ phải căng ra nhưng đừng để nó tự căng ra. Điện ốc tai chỉ phát nhanh hơn khi thần kinh nhiễm từ được kiểm soát.
Làm tất cả các bài tập ấy và bạn sẽ cải thiện nhanh chóng thính giác của bạn
Sử dụng Tự thức nguyên thủy chữa bệnh – dẫn người khác dưới sự kiểm soát của Tự thức nguyên thủy chữa bệnh, việc sử dụng, hàng hàng ngày
Làm cho người khác thoải mái khi đặt họ dễ dàng dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần của bạn
“Thế nào, hôm nay anh có khỏe không” “Mọi việc ổn cả”. Các câu nói thường ngày ấy làm vui lòng người khác và tỏ ra quan tâm đến sức khỏe của họ.
Tại sao như vậy? Vì rằng mọi người đều có thể ốm lúc này hay lúc khác, thường là những cơn nhức đầu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn gan v.v… Năng khiếu của bạn giúp họ thấy khỏe hơn khi bạn gặp họ là một quyền hạn thật sự hữu ích. Bạn có thể phát triển năng khiếu đó lên cao độ. Phát triển cái đó dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần vào người khác đó là Tự thức nguyên thủy chữa bệnh.
Nếu đứa trẻ, con chó yêu quý bị ốm hay bị thương, bạn có cảm tưởng là bạn có thể làm dịu nỗi đau hay nỗi khổ của nó. Khi bạn còn nhỏ, đau ốm thì mẹ bạn đến va an ủi bạn, săn sóc bạn. Mẹ bạn chả có năng khiếu gì làm dịu nỗi đau của bạn, nhưng mẹ bạn lại có đối với bạn. Trong thâm tâm bà đã dùng Tự thức nguyên thủy chữa bệnh. Bạn phải có sự tin tưởng hoàn toàn vào khả năng làm cho bạn dịu đau. Không có các điều kiện ấy, khả năng chữa bệnh tâm thần không làm được.
Như thế là bạn và mẹ bạn phải đạt được đến một độ nào đấy sự hòa hợp trong quan hệ trước khi tự thức nguyên thủy chữa bệnh có thể hành động. Bạn phải theo 4 nấc và bạn sẽ có được dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần
Xác lập các quan hệ với người khác
Phóng vào họ các tia hồng ngoại từ các sừng não của bạn
Chuyển cho họ chỗ thừa điện tử của cơ thể bạn bằng cách ấp tay
Đặt sự phấn khởi đến cao độ với các hình thái nhìn thấy các cơ quan đang khỏe và chiếu ra bằng các ăng ten não
Việc điều trị thân thể là cách dễ nhất để xác lập các quan hệ với người khá với sự điều trị của Tự thức nguyên thủy chữa bệnh, vì đại đa số bệnh là ở các bộ phận trong cơ thể. Nếu bạn gặp người đó, chiểu ra ngay sự điều trị thận thể trước khi nói câu gì.